Instytut Filologii Angielskiej
Wolny Ryszard
Gadzina Tomasz Łukasz: Contemporary Australian Fiction. Tim Winton: Narrating the Country and Nation, Data obrony: 27-04-2017, Data nadania stopnia:11-05-2017
Instytut Nauk o Rodzinie
Morciniec Piotr
Kmiecik Barbara: Dążenie do pełni człowieczeństwa : studium teologicznomoralne w oparciu o pisma Edyty Stein (Św. Teresy Benedykty od Krzyża) , Data obrony: 25-06-2014
Instytut Slawistyki
Chlebda Wojciech Michał
Wydział Chemii [22]
Czaja Krystyna [2]
Piechota Katarzyna Aleksandra: Modified aluminosilicates as multifunctional fillers for polyolefins, Data obrony: 23-03-2018, Data nadania stopnia:12-04-2018
Barton-Pudlik Joanna: Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów polimerowych z udziałem napełniaczy roślinnych, Data obrony: 28-09-2017, Data nadania stopnia:19-10-2017
Kafarski Paweł [2]
Oszywa Bartosz: Badanie aktywności analogów aminokwasów i krótkich peptydów wobec aminopeptydazy z ziaren jęczmienia i katepsyny C, Data nadania stopnia:31-03-2016
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Lipok Jacek [3]
Żyszka-Haberecht Beata: Biokatalityczne przemiany flawonoidów przez cyjanobakterie, Data obrony: 14-02-2019
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Drzyzga Damian Piotr: Katalizowane przez cyjanobakterie przemiany stosowanych przemysłowo fosfonowych kompleksów jonów metali, Data obrony: 12-10-2017, Data nadania stopnia:19-10-2017
Balcerzak Lucyna Joanna: Wpływ pochodnych terpenoidowych na wzrost cyjanobakterii, Data nadania stopnia:26-10-2016
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Wacławek Witold
Nackiewicz Joanna: Wpływ asocjacji oktakarboksyftalocyjanin na ich właściwości spektralne i elektrochemiczne, Data obrony: 07-06-2004, Data nadania stopnia:17-06-2004
Wieczorek Piotr [11]
Gębura Katarzyna: Opracowanie metod wzbogacania i oznaczania ksenobiotyków z próbek środowiska i żywnośći, Data obrony: 28-09-2018, Data nadania stopnia:28-09-2018
Górka Bogusława Marta: Nowe procedury wydzielania i oznaczania związków biologicznie aktywnych z glonów, Data obrony: 01-03-2018, Data nadania stopnia:15-03-2018
Chrzanowska Anna: Wydzielanie i oznaczanie naturalnych związków endokrynologicznie czynnych w próbkach rzeczywistych, Data nadania stopnia:17-12-2015
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Deja Stanisław: Profilowanie matabolomiczne z wykorzystaniem spektroskopii NMR w badaniach biologicznych i diagnostyce medycznej, Data nadania stopnia:10-07-2014
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Dżygiel Paweł: Rozdział stereoizomerów aminokwasów i ich pochodnych za pomocą membran ciekłych, Data nadania stopnia:18-09-2003
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Khrolenko Maxim V.: Oznaczanie zawartości pozostałości pestycydów w próbkach żywnościowych, Data nadania stopnia:15-12-2005
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Mościpan Małgorzata: Oznaczanie związków endokrynologicznie czynnych w próbkach środowiskowych, Data nadania stopnia:14-11-2013
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Oterman Milena: Wydzielanie i oznaczanie związków halucynogennych z próbek biologicznych, Data nadania stopnia:21-01-2016
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Pokajewicz Katarzyna: Wydzielanie i zatężanie poliamin za pomocą membran ciekłych, Data nadania stopnia:23-09-2009
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
bibtex
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj