Filter Pobierz 0 w formacie:
Instytut Filologii Angielskiej
Wolny Ryszard
Gadzina Tomasz Łukasz, Contemporary Australian Fiction. Tim Winton: Narrating the Country and Nation, Data obrony: 27-04-2017, Data nadania stopnia:11-05-2017
Instytut Nauk o Rodzinie
Morciniec Piotr
Kmiecik Barbara, Dążenie do pełni człowieczeństwa : studium teologicznomoralne w oparciu o pisma Edyty Stein (Św. Teresy Benedykty od Krzyża) , Data obrony: 25-06-2014
Wydział Chemii [19]
Czaja Krystyna [2]
Piechota Katarzyna Aleksandra, Modified aluminosilicates as multifunctional fillers for polyolefins, Data obrony: 23-03-2018, Data nadania stopnia:12-04-2018
Barton-Pudlik Joanna, Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów polimerowych z udziałem napełniaczy roślinnych, Data obrony: 28-09-2017, Data nadania stopnia:19-10-2017
Kafarski Paweł [2]
Oszywa Bartosz, Badanie aktywności analogów aminokwasów i krótkich peptydów wobec aminopeptydazy z ziaren jęczmienia i katepsyny C, Data nadania stopnia:31-03-2016
Lipok Jacek [2]
Drzyzga Damian Piotr, Katalizowane przez cyjanobakterie przemiany stosowanych przemysłowo fosfonowych kompleksów jonów metali, Data obrony: 12-10-2017, Data nadania stopnia:19-10-2017
Wieczorek Piotr [10]
Górka Bogusława Marta, Nowe procedury wydzielania i oznaczania związków biologicznie aktywnych z glonów, Data obrony: 01-03-2018, Data nadania stopnia:15-03-2018
Chrzanowska Anna, Wydzielanie i oznaczanie naturalnych związków endokrynologicznie czynnych w próbkach rzeczywistych, Data nadania stopnia:17-12-2015
Deja Stanisław, Profilowanie matabolomiczne z wykorzystaniem spektroskopii NMR w badaniach biologicznych i diagnostyce medycznej, Data nadania stopnia:10-07-2014
Dżygiel Paweł, Rozdział stereoizomerów aminokwasów i ich pochodnych za pomocą membran ciekłych, Data nadania stopnia:18-09-2003
Zielińska Katarzyna Kamila, Opracowanie procedur analitycznych przeznaczonych do oznaczania substancji halucynogennych w próbkach o złożonym składzie matrycy, Data nadania stopnia:01-12-2016
Wojtasek Hubert [3]
Drop Adam Piotr, Stereoselektywne reakcje jonów enolanowych pochodnych butanodiacetalowych i ich zastosowanie w syntezie disparluru i monachaluru, Data obrony: 22-09-2017, Data nadania stopnia:19-10-2017
Wacławczyk-Biedroń Weronika Maria, Synteza feromonu agregacyjnego stonki ziemniaczanej z pochodnych butanodiacetalowych i badania jego inaktywacji enzymatycznej, Data obrony: 07-01-2015, Data nadania stopnia:22-01-2015
««« / 2»»»

Pobierz 0 w formacie:


Powrót