Pobierz 0 w formacie:
Rafał Adamus WPAdr hab. prof. UO Rafał Adamus
profesor nadzwyczajny UO - Wydział Prawa i Administracji
Iwona Stanisława Alechnowicz-Skrzypek IFdr hab. prof. UO Iwona Stanisława Alechnowicz-Skrzypek
profesor nadzwyczajny - Instytut Filozofii
Andrzej Anderwald KTFiRdr hab. prof. UO Andrzej Anderwald
profesor nadzwyczajny - Katedra Teologii Fundamentalnej i Religiologii
Fabian Andruszkiewicz INPdr hab. Fabian Andruszkiewicz
profesor nadzwyczajny UO - Instytut Nauk Pedagogicznych
Kamil Antonów WPAdr hab. prof. UO Kamil Antonów
profesor nadzwyczajny UO - Wydział Prawa i Administracji
Nataliya Antonyuk IPprof. dr hab. Nataliya Antonyuk
profesor nadzwyczajny - Instytut Politologii
Anna Barska IS-HPprof. dr hab. Anna Barska
profesor nadzwyczajny - Instytut Socjologii
Grażyna Bartelmus SKIPprof. dr hab. inż. Grażyna Bartelmus
profesor nadzwyczajny - Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej
Henryk Benisz IFdr hab. Henryk Benisz
profesor nadzwyczajny - Instytut Filozofii
Marzena Białek WCdr hab. prof. UO Marzena Białek
profesor nadzwyczajny UO - Wydział Chemii
Marek Błaszak IFAdr hab. prof. UO Marek Błaszak
profesor nadzwyczajny UO - Instytut Filologii Angielskiej
Andrzej Boczkowski IS-HPdr hab. prof. UO Andrzej Boczkowski
profesor nadzwyczajny - Instytut Socjologii
Adam Bodzioch KB-ZPdr hab. prof. UO Adam Bodzioch
profesor nadzwyczajny UO - Instytut Biologii (od 8.05.2018)
Ewa Bogacka-Kisiel WEprof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel
profesor nadzwyczajny - Wydział Ekonomiczny
Krystyna Borecka SKOPZdr hab. prof. UO Krystyna Borecka
profesor nadzwyczajny UO - Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
Edward Boroński IF-WMFdr hab. prof. UO Edward Boroński
profesor nadzwyczajny UO - Instytut Fizyki
Józefa Brągiel INPprof. dr hab. Józefa Brągiel
profesor zwyczajny - Instytut Nauk Pedagogicznych
Małgorzata Broda WCdr hab. prof. UO Małgorzata Broda
profesor nadzwyczajny UO - Wydział Chemii
Zenon Brzoza IM-WPTdr hab. n. med. prof. UO Zenon Brzoza
profesor nadzwyczajny - Instytut Medycyny
Dorota Brzozowska IFAdr hab. prof. UO Dorota Brzozowska
profesor nadzwyczajny UO - Instytut Filologii Angielskiej
««« / 13»»»

Pobierz 0 w formacie:


Powrót