Pobierz 0 w formacie:
Małgorzata Adams-Tukiendorf IFAdr Małgorzata Adams-Tukiendorf
adiunkt - Instytut Filologii Angielskiej
Daria Ambroziak ISdr Daria Ambroziak
adiunkt - Instytut Slawistyki
Adam Bacławski IF-WMFdr hab. Adam Bacławski
adiunkt z habilitacją - Instytut Fizyki
Krzysztof Badora SKOPZdr Krzysztof Badora
adiunkt - Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
Sebastian Bala II-WMFIdr Sebastian Bala
adiunkt - Instytut Informatyki
Grzegorz Balawajder IPdr Grzegorz Balawajder
adiunkt - Instytut Politologii
Grażyna Balowska ISdr Grażyna Balowska
adiunkt - Instytut Slawistyki
Agnieszka Bartecka IF-WMFdr Agnieszka Bartecka
adiunkt - Instytut Fizyki
Michał Bąba WPAdr Michał Bąba
adiunkt - Wydział Prawa i Administracji
Leszek Bednarski WPAdr Leszek Bednarski
adiunkt - Wydział Prawa i Administracji
Marek Białokur IHdr hab. Marek Białokur
adiunkt - Instytut Historii
Marietta Białoń WCdr Marietta Białoń
adiunkt - Wydział Chemii
Anna Bisaga WEdr Anna Bisaga
adiunkt - Wydział Ekonomiczny
Kamilla Biskupska IS-HPdr Kamilla Biskupska
adiunkt - Instytut Socjologii
Zbigniew Bitka IPiKdr Zbigniew Bitka
adiunkt - Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
Agnieszka Bobrowska WEdr Agnieszka Bobrowska
adiunkt - Wydział Ekonomiczny
Jarosław Bogacki IFGdr Jarosław Bogacki
adiunkt - Instytut Filologii Germańskiej
Dusan Bogdanov WEdr Dusan Bogdanov
adiunkt - Wydział Ekonomiczny
Marcin Bohm IHdr Marcin Bohm
adiunkt - Instytut Historii
Anna Bokszczanin IP-WHPdr Anna Bokszczanin
adiunkt - Instytut Psychologii
««« / 17»»»

Pobierz 0 w formacie:


Powrót