Pobierz 0 w formacie:
Alicja Barbara Andruszkiewicz ISEdr Alicja Barbara Andruszkiewicz
nieetatowe - Instytut Studiów Edukacyjnych
Witold Apolinarski IPmgr Witold Apolinarski
nieetatowe - Instytut Politologii
Arleta Augustyniak WPAmgr Arleta Augustyniak
wykładowca - Wydział Prawa i Administracji
Elżbieta Banaś IFA Elżbieta Banaś
nieetatowe - Instytut Filologii Angielskiej
Sabina Ilona Baraniewicz-Kotasińska IPmgr Sabina Ilona Baraniewicz-Kotasińska
asystent - Instytut Politologii
Piotr Józef Baron IFdr hab. Piotr Józef Baron
nieetatowe - Instytut Filozofii
Mirosław Bąk SKIPdr inż. Mirosław Bąk
starszy wykładowca - Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej
Agnieszka Małgorzata Bąkowska INPmgr Agnieszka Małgorzata Bąkowska
asystent - Instytut Nauk Pedagogicznych
Anna Bereś WHPmgr Anna Bereś
nieetatowe - Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Maria Białek WPAmgr Maria Białek
nieetatowe - Wydział Prawa i Administracji
Katarzyna Zofia Biczysko-Pudełko WPA Katarzyna Zofia Biczysko-Pudełko
nieetatowe - Wydział Prawa i Administracji
Ilona Biernacka-Ligięza IPdr hab. Ilona Biernacka-Ligięza
nieetatowe - Instytut Politologii
Marian Biliński ISEdr Marian Biliński
starszy wykładowca - Instytut Studiów Edukacyjnych
Elwira Maria Bisz WC Elwira Maria Bisz
asystent - Wydział Chemii
Anna Błaszczyk BG UOdr Anna Błaszczyk
- Biblioteka Główna UO
Aleksandra Bogocz KKiJFmgr Aleksandra Bogocz
wykładowca - Katedra Kultury i Języka Francuskiego
Zbigniew Bonikowski IMiIdr Zbigniew Bonikowski
starszy wykładowca - Instytut Matematyki i Informatyki
Maciej Borkowski WF Maciej Borkowski
nieetatowe - Wydział Filologiczny
Daniel Borysowski ISmgr Daniel Borysowski
asystent - Instytut Slawistyki
Soukaina Soukaina Boudouah IFA Soukaina Soukaina Boudouah
nieetatowe - Instytut Filologii Angielskiej
««« / 15»»»

Pobierz 0 w formacie:


Powrót