Pobierz 0 w formacie:
Witold Apolinarski WPA Witold Apolinarski
nieetatowe - Wydział Prawa i Administracji
Arleta Augustyniak WPAmgr Arleta Augustyniak
wykładowca - Wydział Prawa i Administracji
Sabina Ilona Baraniewicz IPmgr Sabina Ilona Baraniewicz
nieetatowe - Instytut Politologii
Mirosław Bąk SKIPdr inż. Mirosław Bąk
starszy wykładowca - Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej
Anna Bereś WHPmgr Anna Bereś
nieetatowe - Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Maria Białek WPAmgr Maria Białek
nieetatowe - Wydział Prawa i Administracji
Katarzyna Zofia Biczysko-Pudełko WPA Katarzyna Zofia Biczysko-Pudełko
nieetatowe - Wydział Prawa i Administracji
Marian Biliński ISEdr Marian Biliński
starszy wykładowca - Instytut Studiów Edukacyjnych
Elwira Maria Bisz WC Elwira Maria Bisz
asystent - Wydział Chemii
Anna Błaszczyk BG UOdr Anna Błaszczyk
- Biblioteka Główna UO
Aleksandra Bogocz KKiJFmgr Aleksandra Bogocz
wykładowca - Katedra Kultury i Języka Francuskiego
Zbigniew Bonikowski IMiIdr Zbigniew Bonikowski
starszy wykładowca - Instytut Matematyki i Informatyki
Maciej Borkowski WF Maciej Borkowski
nieetatowe - Wydział Filologiczny
Daniel Borysowski ISmgr Daniel Borysowski
asystent - Instytut Slawistyki
Teresa Brandys-Tylipska KKiTPmgr Teresa Brandys-Tylipska
nieetatowe - Katedra Katechetyki i Teologii Pastoralnej
Anna Bronowicka IP-WHPdr Anna Bronowicka
starszy wykładowca - Instytut Psychologii
Agnieszka Brożonowicz WPTmgr Agnieszka Brożonowicz
- Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Marcin Bryzek INPmgr Marcin Bryzek
asystent - Instytut Nauk Pedagogicznych
Aleksandra Bucka-Zmuda WPAmgr Aleksandra Bucka-Zmuda
asystent - Wydział Prawa i Administracji
Aneta Buczek WC Aneta Buczek
asystent - Wydział Chemii
««« / 12»»»

Pobierz 0 w formacie:


Powrót