Filter Pobierz 0 w formacie:
Instytut Filologii Angielskiej
Wolny Ryszard
Gadzina Tomasz Łukasz, Contemporary Australian Fiction. Tim Winton: Narrating the Country and Nation, Data obrony: 27-04-2017, Data nadania stopnia:11-05-2017
Instytut Nauk o Rodzinie
Morciniec Piotr
Kmiecik Barbara, Dążenie do pełni człowieczeństwa : studium teologicznomoralne w oparciu o pisma Edyty Stein (Św. Teresy Benedykty od Krzyża) , Data obrony: 25-06-2014
Wydział Chemii [6]
Czaja Krystyna
Barton-Pudlik Joanna, Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów polimerowych z udziałem napełniaczy roślinnych, Data obrony: 28-09-2017, Data nadania stopnia:19-10-2017
Lipok Jacek [2]
Drzyzga Damian Piotr, Katalizowane przez cyjanobakterie przemiany stosowanych przemysłowo fosfonowych kompleksów jonów metali, Data obrony: 12-10-2017, Data nadania stopnia:19-10-2017
Wieczorek Piotr [2]
Górka Bogusława Marta, Nowe procedury wydzielania i oznaczania związków biologicznie aktywnych z glonów, Data obrony: 01-03-2018, Data nadania stopnia:15-03-2018
Dżygiel Paweł, Rozdział stereoizomerów aminokwasów i ich pochodnych za pomocą membran ciekłych, Data nadania stopnia:18-09-2003
Wojtasek Hubert
Drop Adam Piotr, Stereoselektywne reakcje jonów enolanowych pochodnych butanodiacetalowych i ich zastosowanie w syntezie disparluru i monachaluru, Data obrony: 22-09-2017, Data nadania stopnia:19-10-2017

Pobierz 0 w formacie:


Powrót