Dążenie do pełni człowieczeństwa : studium teologicznomoralne w oparciu o pisma Edyty Stein (Św. Teresy Benedykty od Krzyża)

Barbara Kmiecik

Abstract

xxx
Rodzaj dyplomu Praca doktorska
Autor Barbara Kmiecik BG UO Barbara Kmiecik
- Biblioteka Główna UO
Język pl polski
Jednostka dyplomująca (jeśli spoza Instytucji) Uniwersytet Opolski Wydział Teologiczny
Data obrony 25-06-2014
Promotor Piotr Morciniec INoR Piotr Morciniec
- Instytut Nauk o Rodzinie
Słowa kluczowe w języku polskim teologia moralna
Słowa kluczowe w języku angielskim moral theology
Streszczenie w języku polskim W rozprawie podjęto problem dążenia do pełni złowieczeństwa. Podstawę opracowania tematu stanowiły pisma Edyty Stein. Rozprawa jest podzielona na cztery rozdziały. Punktem wyjścia w badaniach było doświadczenie ludzkich tęsknot zakorzenionych w podstawowych aktach duchowych człowieka. W oparciu o koncepcję Stein za fundamentalne uznano i opisano ludzkie dążenie do prawdy, wolności i miłości, skorelowane z otwartością człowieka na wartości Prawdy, Dobra i Piękna. Najpierw przedstawiono krytykę błędnych postaw scharakteryzowanych jako typy: faustyczny, naiwno-zmysłowy i zlękniony. Następnie nakreślono antropologiczno-teologiczną wizję natury ludzkiej, co konsekwentnie ukazało Jezusa Chrystusa jako Ideał i Wzór Pełni człowieczeństwa. W końcu wskazano wytyczne dynamizujące proces dojrzewania osoby. Wnioski końcowe wskazały na wartość kształtowania jedności, rozumianej w aspekcie indywidualnym, jako integracja wewnętrzna wszystkich sfer natury, oraz wspólnotowym.


Powrót