Przyczynek do kwestii estetycznej około roku 1897

Aneta Mazur

Abstract

A ąuestionnaire on “the essence and goal of a novel” published in 1897 in “Kurier Niedzielny” is an interesting documentation of aesthetic views of writers and literary critics in the late 19th century. Representatives of all literary generations of that time - from pre-positivists through two generations of Polish positivists to Young Poland writers - speak in favor of moderate aestheticism protesting against bias in literaturę and defend the autonomy of an artist. Quotes from participants exhibit good command of both idealistic (post-Hegel) aesthetic tradition and emotionalistic concepts of Positivism. They also foreshadow aesthetic predilection of Modemism. They do not provide an in-depth representation of specific topics connected with typology and character of the novel genre.
Author Aneta Mazur (FP / IPiK)
Aneta Mazur,,
- Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
Other language title versionsContribution to the question of aesthetics around 1897
Pages514-535
Publication size in sheets1.05
Book Gajda Kazimierz, Stachura-Lupa Renata, Wądolny-Tatar Katarzyna (eds.): Poetyka losu i historii : profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, 2017, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISBN 978-83-8084-023-2, 748 p., DOI:10.24917/9788380840232
Keywords in Polish"Kurier Niedzielny", ankieta, powieść, estetyka, Ludomir Grendyszyński, Stanisław Hłasko, Kazimierz Kaszewski, Adolf Dygasiński, Marian Jasieńczyk (Wacław Karczewski), Cecylia Walewska, Czesław Jankowski, Ferdynand Hoesick, Wincenty Kosiakiewicz, Maria Rodziewiczówna
Keywords in English"Kurier Niedzielny", questionnaire, novel, aesthetics, Ludomir Grendyszyński, Stanisław Hłasko, Kazimierz Kaszewski, Adolf Dygasiński, Marian Jasieńczyk (Wacław Karczewski), Cecylia Walewska, Czesław Jankowski, Ferdynand Hoesick, Wincenty Kosiakiewicz, Maria Rodziewiczówna
Languagepl polski
File
MazurA-Przyczynekdokwestii.pdf 643,92 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 04-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?