Biowęgiel jako środek polepszający właściwości gleby

Joanna Poluszyńska , Ewelina Ślęzak , Piotr Wieczorek

Abstract

A review, with 13 refs., of biochar quality parameters important for agricultural applications. The raw materials for its prodn. recommended by international chem. organizations were also presented.
Author Joanna Poluszyńska - [Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Opole]
Joanna Poluszyńska,,
-
- Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Opole
, Ewelina Ślęzak - [Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Opole]
Ewelina Ślęzak,,
-
- Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Opole
, Piotr Wieczorek (FC)
Piotr Wieczorek,,
- Faculty of Chemistry
Other language title versionsBiochar as an agent improving soil properties
Journal seriesPrzemysl Chemiczny, ISSN 0033-2496, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol98
No1
Pages98-105
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishPrzedstawiono główne kierunki wykorzystania biowęgla jako produktu beztlenowej niskotemperaturowej pirolizy biomasy. Omówiono najważniejsze parametry jakościowe, jakimi musi cechować się biowęgiel przeznaczony do zastosowania w agrotechnice. Autorzy porównali również zalecenia produkcyjne opracowane przez European Biochar Foundation, International Biochar Initiative oraz wytyczne europejskiego programu Fertilizers. Biowęgiel (biochar, biocoal lub agrichar) to drobnoziarnisty materiał bogaty w węgiel, powstały w procesie pirolizy biomasy pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, którego wytwarzanie jest zgodne z prawem i który można bezpiecznie wprowadzać do gleb. Biowęgiel jest uzyskiwany przez termochemiczną konwersję biomasy bez dostępu tlenu1). Według wytycznych European Biochar Certificate (EBC) biowęgiel to heterogeniczny, bogaty w węgiel aromatyczny i związki mineralne materiał, który powstaje w wyniku pirolizy biomasy, którą to biomasę pozyskuje się w sposób zrównoważony, w kontrolowanych warunkach procesu (350-1000oC) i przy wykorzystaniu czystych technologii2). Zgodnie z wytycznymi EBC biowęglem nie jest materiał, który powstaje w wyniku toryfikacji czy hydrotermicznej karbonizacji. Za biowęgiel uważa się jedynie taki materiał, który zawiera powyżej 50% węgla w suchej masie. Materiał, który zawiera go mniej niż 50% jest określany jako pirogeniczny materiał węglowy PCM (pyrogenic carbonaceous material)2). Według International Biochar Initiative (IBI) biowęgiel jest materiałem stałym uzyskanym przez termochemiczną konwersję biomasy w środowisku o ograniczonej ilości tlenu. Biowęgiel może być stosowany jako gotowy produkt lub jako składnik mieszaniny (głównie jako środek poprawiający właściwości gleby) w celach poprawy efektywności wykorzystania zasobów, do rekultywacji i/lub ochrony przed zanieczyszczeniami środowiska, a także jako sposób ograniczania emisji gazów cieplarnianych (GHG)3). Biowęgiel może być wykorzystany doglebowo w taki sposób, by poprawić właściwości gleb oraz warunki życia roślin i organizmów glebowych. Zgodnie z podanymi definicjami biowęglem nie można nazywać materiału po termochemicznej konwersji biomasy, który będzie wykorzystywany do celów energetycznych jako np. paliwo odnawialne. Biowęglem nie jest również spreparowana mieszanina biomasy i miału węglowego.
DOIDOI:10.15199/62.2019.1.15
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-118331-biow%C4%99giel-jako-%C5%9Brodek-polepszajacy-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-gleby-przemysl-chemiczny-2019-1.html
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 04-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?