Ekonomia współdzielenia (Sharing Economy) jako narzędzie kreowania Smart City

Sabina Kauf

Abstract

The issue of sharing economy, which is part of the third generation of smart city known as sharing smart city, is discussed in this paper. Sharing reflects the co-creation of the city by its residents and is therefore an unquestionable tool for creating smart cities. Sharing economy allows for the development of smart city potentials, and the main task of city leaders is to change communication behaviour. The aim of the study is to identify the relationship between economics and the concept of sharing smart city.
Author Sabina Kauf (FE)
Sabina Kauf,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsSharing Economy as a Tool in the Smart City Creation Process
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, [Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series], ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2018
No120
Pages141-151
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishekonomia współdzielenia, inteligentne miasto, big data
Keywords in Englishsharing economy, smart city, big data
Abstract in PolishW artykule poruszane są kwestie ekonomii współdzielenia, która wpisuje się w trzecią generację smart city określaną jako sharing smart city. Współdzielenie odzwierciedla współtworzenie miasta przez jego mieszkańców i dlatego jest niekwestionowanym narzędziem kreowania miast inteligentnych. Sharing economy pozwala na rozbudowę potencjałów miasta inteligentnego, a głównym zadaniem włodarzy miast jest dążenie do zmiany zachowań komunikacyjnych. Celem opracowania jest wskazanie zależności między ekonomią współdzielenia a koncepcją smart city.
URL https://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/2018/12/2018-zeszyt-120.html
Languagepl polski
File
KaufS-Ekonomiawspoldzielenia.pdf 515,03 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 15-05-2020, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-05-30)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?