Baza wiedzy: Wydział Nauk Społecznych

Ustawienia i Twoje konto

FAQ

Czy dostęp do PPM będzie płatny?

Dostęp do platformy będzie bezpłatny.

Kto będzie mógł założyć konto na PPM?

Do założenia konta na PPM będą uprawnieni pracownicy naukowi i doktoranci partnerów projektu.

Czy zdeponowane na PPM materiały każdy będzie mógł pobrać i wykorzystać?

Zdeponowane na PPM materiały każdy będzie mógł pobrać i wykorzystać zgodnie z licencją udzieloną przez autora.

Czy wybrana przez autora licencja będzie dotyczyła wszystkich jego publikacji czy każda publikacja będzie wymagała osobnej licencji?

Każda publikacja będzie wymagała osobnej licencji.

Czy na platformie będzie można deponować artykuły z prasy codziennej?

Na platformie nie będzie można deponować artykułów z prasy codziennej, będą gromadzone i udostępniane tylko publikacje z czasopism naukowych, publikacje z recenzowanych materiałów z konferencji, monografie naukowe, rozdziały z monografii naukowych, dysertacje oraz dane badawcze.

Kto będzie wprowadzał publikacje do systemu?

Publikacje będą wprowadzane do systemu przez redaktora repozytorium lub autora, o ile posiada on swój profil naukowca na platformie.

Czy będzie można usuwać zdeponowane publikacje?

Możliwość usuwania zdeponowanych publikacji będą mieli, tylko w uzasadnionych przypadkach, redaktorzy repozytorium.

Czy publikacje, na które wydawca nałożył embargo będą mogły się znaleźć na platformie PPM?

Publikacje, na które wydawca nałożył embargo będą mogły znaleźć na platformie PPM, ale do upływu okresu embarga nie będą widoczne dla użytkowników platformy.

Jaki jest przewidywany stopień otwartości danych?

Udostępniane dane będą zgodne ze standardem 5-Star Open Data, większość na poziomie 4 lub 5.

Kiedy platforma PPM będzie dostępna dla użytkowników?

Udostępnienie platformy użytkownikom planowane jest w drugiej połowie 2020 roku.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek