Knowledge base: Opole University

Settings and your accountOd dnia 18 maja 2016 r. rozpoczął działanie Centralny System Ewidencji Publikacji UO oraz Repozytorium Uniwersytetu Opolskiego, zwany także Bazą Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego.

Baza Wiedzy UO służy do rejestrowania i archiwizowania dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów i studentów naszej uczelni.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. Biblioteka Główna uruchomiła Bazę Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego.

W Bazie Wiedzy obligatoryjnie rejestrowane będą i archiwizowane utwory opublikowane po 1 stycznia 2016 r., stanowiące dorobek pracowników i jednostek uczelni. Zapraszamy do korzystania oraz zamieszczania publikacji w bazie!

Celem funkcjonowania BW UO jest m.in.:
● promowanie tych publikacji oraz zapewnienie dostępu do nich w Internecie poprzez wyszukiwarki Google,
● rejestrowanie i archiwizowanie dorobku naukowego Uniwersytetu Opolskiego,
● dostarczanie danych do raportów i sprawozdań na potrzeby oceny parametrycznej lub oceny pracowników naukowych,
● dostarczanie informacji o punktacji nadawanej publikacjom zgodnie z wymogami ministerialnymi.

KONTAKT:
Pytania dotyczące funkcjonowania Bazy Wiedzy prosimy zgłaszać pod adresem dwierzbicka@uni.opole.pl lub pod numerem telefonu 77 401 6147

Uwagi dotyczące wprowadzania danych do bazy należy zgłaszać poszczególnym redaktorom odpowiedzialnym za ich wprowadzanie dla danej jednostki.
Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard