Od dnia 18 maja 2016 r. rozpoczął działanie Centralny System Ewidencji Publikacji UO oraz Repozytorium Uniwersytetu Opolskiego, zwany także Bazą Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego.

Baza Wiedzy UO służy do rejestrowania i archiwizowania dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów i studentów naszej uczelni.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. Biblioteka Główna uruchomiła Bazę Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego.

W Bazie Wiedzy obligatoryjnie rejestrowane będą i archiwizowane utwory opublikowane po 1 stycznia 2016 r., stanowiące dorobek pracowników i jednostek uczelni. Zapraszamy do korzystania oraz zamieszczania publikacji w bazie!

Celem funkcjonowania BW UO jest m.in.:
● promowanie tych publikacji oraz zapewnienie dostępu do nich w Internecie poprzez wyszukiwarki Google,
● rejestrowanie i archiwizowanie dorobku naukowego Uniwersytetu Opolskiego,
● dostarczanie danych do raportów i sprawozdań na potrzeby oceny parametrycznej lub oceny pracowników naukowych,
● dostarczanie informacji o punktacji nadawanej publikacjom zgodnie z wymogami ministerialnymi.

KONTAKT:
Pytania dotyczące funkcjonowania Bazy Wiedzy prosimy zgłaszać pod adresem dwierzbicka@uni.opole.pl lub pod numerem telefonu 77 401 6147

Uwagi dotyczące wprowadzania danych do bazy należy zgłaszać poszczególnym redaktorom odpowiedzialnym za ich wprowadzanie dla danej jednostki.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?